Criar Quiz
Criar Quiz
Publicidade
Qual menina de Boku No hero você é?

Qual menina de Boku No hero você é?

Tags : Boku no Hero Academia bnha mangá Anime

Kyouka Jirou
Momo Yaoyorozu
Mina Ashido
Ochaco Uraraka
Ibara Shiozaki
Mei Hatsume
Ryuko Tatsumo
Pony Tsunotori
Itsuka Kendo
Mirko
Nejire Hado
Himiko Toga
Yu Takeyama
Eri
Nemuri Kayama
Lady Nagant
Setsuma Tokage
Toru Hagakure
Yu Kodai
Kinoko Komori

Iniciar o Quiz
Incorporar
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Ad

Você se acha: Você se acha:

 • Extrovertida
 • Introvertida

Você gosta de cores escuras ou claras? Você gosta de cores escuras ou claras?

 • Claras obviu UWU
 • Escuras obviu UWU

Você gosta de calor ou frio? Você gosta de calor ou frio?

 • Frio UWU
 • Calor UWU

Gosta de algum garoto? Gosta de algum garoto?

 • Sim...
 • Não Nunca!

Gostou do Quiz?? (não altera o result) Gostou do Quiz?? (não altera o result)

 • Simm!
 • Não Passa logo!
Kyouka Jirou Refazer

Kyouka Jirou

Compartilhar

Momo Yaoyorozu Refazer

Momo Yaoyorozu

Compartilhar

Ochako Uraraka Refazer

Ochako Uraraka

Compartilhar

Tsuyu Asui Refazer

Tsuyu Asui

Compartilhar

Mina Ashido Refazer

Mina Ashido

Compartilhar

Toru Hagakure Refazer

Toru Hagakure

Compartilhar

Reiko Yanagi Refazer

Reiko Yanagi

Compartilhar

Yu Kodai Refazer

Yu Kodai

Compartilhar

Pony Tsunotori Refazer

Pony Tsunotori

Compartilhar

Ibara Shiozaki Refazer

Ibara Shiozaki

Compartilhar

Setsuna Tokage Refazer

Setsuna Tokage

Compartilhar

Kinoko Komori Refazer

Kinoko Komori

Compartilhar

Mei Hatsume Refazer

Mei Hatsume

Compartilhar

Ryuko Tatsumo Refazer

Ryuko Tatsumo

Compartilhar

Itsuka Kendo Refazer

Itsuka Kendo

Compartilhar

Mirko Refazer

Mirko

Compartilhar

Nejire Hado Refazer

Nejire Hado

Compartilhar

Himiko Toga Refazer

Himiko Toga

Compartilhar

Yu Takeyama Refazer

Yu Takeyama

Compartilhar

Eri Refazer

Eri

Compartilhar

Nemuri Kayama Refazer

Nemuri Kayama

Compartilhar

Lady Nagant Refazer

Lady Nagant

Compartilhar

Calculando Resultado
Ver meu resultado
Visitar Anúncio

Publicidade

clock facebook twitter whatsapp redo search x home profile pencil logout quiz list test user star