Criar Quiz
Criar Quiz
Publicidade
Adivinhe 30 personagens de animes!

Adivinhe 30 personagens de animes!

Tags : personagens Otaku Animes mangá Anime

Segundo quiz desculpa por qualquer coisa ;)

Iniciar o Quiz
Incorporar
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • Ad

Fácil? Fácil?

 • Goku
 • Naruto
 • Vegeta

? ?

 • Vegeta
 • Goku
 • Tanjiro

? ?

 • Nezuko
 • Inosuke
 • Eren
 • Tanjiro

? ?

 • Matatabi
 • Titan
 • Sasuke
 • Kurama

? ?

 • Luffy
 • Zoro
 • Sasuke
 • Light

? ?

 • João Pedro
 • Ash
 • Brock
 • Misty

? ? ??????

 • Iris
 • Misty
 • Luna

? ?

 • Lunna
 • Michuru
 • Sakura
 • Nazuna

? ?

 • Bolinha
 • Bijou
 • Hamtaro
 • Semente

? ?

 • Mitsuri
 • Mitaukki
 • Mitsuki

? ?

 • Goku
 • Sasuke
 • Vegeta

? ?

 • Chihiro
 • Chimiru
 • Lunna
 • Haku

? ?

 • Light
 • Eren
 • Levi

? ?

 • Luna
 • Forguer
 • Lunna
 • Light
 • Anya

? ? ??????

 • Yuri
 • Yor
 • Lunna
 • Loid

? ?

 • Himayari
 • Hinata
 • Himawari
 • Sakura

? ?

 • Sarada
 • Lunna
 • Sakura
 • Hinata

!? !?

 • Obito
 • Itachi
 • Sasuke
 • Shisui uchiha

? ?

 • Mewtwo
 • Lunala
 • Mewfour
 • Mew
 • Lunna

? ?

 • Hinata
 • Lunna
 • Shukaku
 • Sakura

? ?

 • Iosa
 • Guiosa
 • Obanai
 • Mitsuri
 • Mitsuki

? ?

 • Kushina
 • Mito uzumaki
 • Ino
 • Tsunade

? ?

 • Ray
 • Sasuke
 • Choji
 • Shikamaru

? ?

 • Sarah
 • Michuiruy
 • Michuru
 • Michurui

? ?

 • Hidan
 • Ridan
 • Kakusu
 • Pain

? ?

 • Óbito / tobi
 • Nagato
 • Pain
 • Uzumaki

? ?

 • Boruto
 • Uzumaki
 • Nagato
 • Boruyto
 • Naruto

? ?

 • Zeruy
 • Yuri
 • Light
 • Zenitsu
 • Thunderbolt

? ?

 • Rikudou sannin
 • Naruto
 • Minato
 • Totoro
 • Lunna
 • Narutto
Ok né... Refazer
x / 29

Ok né...

Pode melhorar

Compartilhar

Calculando Resultado
Ver meu resultado
Visitar Anúncio

Publicidade

clock facebook twitter whatsapp image redo search x home profile pencil logout quiz list test user star